As Oy Tampereen Kotipehku

Yhtiökokous

Taloyhtiössä ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtiökokous, joka kokoontuu vuosittain viimeistään toukokuussa. As Oy:n yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat määrää pääasiassa kokouksen koollekutsuja taloyhtiön hallitus.

Yksittäisellä osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi edellyttäen, että asia kuuluu yhtiökokouksen toimivaltaan.  Osakkeenomistajan on esitettävä käsiteltäväksi haluamansa asia hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan liittää yhtiökokouskutsuun; käytännössä ennen yhtiökokousta edeltävää hallituksen kokousta, jossa yhtiökokouskutsun sisällöstä päätetään.

Vain yhtiökokouksen esityslistalla olevista asioista voidaan tehdä päätös.

Tarvittaessa hallitus voi kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen.  Tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä osakkaat, joilla on hallussaan yhteensä 1/10 kaikista osakkeista voivat myös vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen pitämistä.  Vaatimus on esitettävä kirjallisesti jonkin tietyn asian käsittelemiseksi.

Yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.  Yhtiökokous päättää muun muassa tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, isännöitsijän ja hallituksen vastuuvapaudesta, vastikkeen suuruudesta, talousarviosta sekä hallituksen jäsenten lukumäärästä.  Yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat varajäsenineen.

Yhtiöjärjestys ja yhtiökokouksen asiakirjat 

Hallitus

Puheenjohtaja: Pilvi Kuitu, kuitupilvi[at]gmail.com

Varsinaiset jäsenet:
Kasmir Jolma
Jussi Oksala
Seppo Peltonen
Annina Virta

Varajäsenet:
Tero Hihnala

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaan on ilmoitettava taloyhtiölle kirjallisesti remontista aina, kun remontti voi vaikuttaa taloyhtiön vastuulla oleviin talon rakenteisiin tai naapuriasuntoihin. Nyrkkisääntönä on, että liki kaikista asunnossa tehtävistä muutoksista pitää ilmoittaa. Tavoitteena on turvata sekä remontintekijän että muiden osakkaiden oikeudet.  Lue lisää ...  (linkki sivulle Asunnon ja piha-alueiden muutostyöt, remontit)

Isännöitsijä
Kimmo Mäkelä
kimmo.makela(at)tip.fi
050 557 6560
Tampereen Isännöintipalvelu Oy

Mäntykatu 4, 33200 Tampere
asiakaspalvelu(at)tip.fi

Huoltoyhtiö
HH Kiinteistöpalvelut Oy
Kanjoninkatu 4, 33720 Tampere
hhkp(at)hhkp.fi

Asiakaspalvelu ja päivystys p. 010 3950 395


Tapahtumakalenteri

Viime kuussa syyskuu 2021 Ensi kuussa
M T K T P L S
week 35 1 2 3 4 5
week 36 6 7 8 9 10 11 12
week 37 13 14 15 16 17 18 19
week 38 20 21 22 23 24 25 26
week 39 27 28 29 30